Data från SCB på egna hemsidan

Min fantastiska fru, Elin Holm, har i dagarna startat en egen firma som heter Faihido Administration. Affärsidén är att erbjuda vårdadministration-, medicinsk sekreterarservice och allmän kontorsservice på distans.

Utöver en renodlad företagshemsida för sin egna verksamhet, så har hon även knutit till sig internetadresserna Vårdadministratör.se samt Medicinsksekreterare.se. Elins ambition med dessa två domänerna, är att samla matnyttig information, såsom exempelvis statistik – löneutveckling osv.

Jag fick en frågan om jag kunde ordna så att intressant information hämtades direkt med automatik från Statistiska Centralbyrån (SCB) till ovan nämnda domäner. Närmare specifikt gällde frågan om jag kunde koda en funktion för att hämta de tre senaste årens löneutveckling inom yrkeskategorin medicinska sekreterare/vårdadministratörer. Data skulle gälla för hela riket, oavsett om det var privat- eller offentlig sektor samt resultatet skulle vara uppdelat för män och kvinnor.

SCB tillhandahåller ett API som man kan nyttja för att ställa frågor till för att sedan presentera resultatet på en hemsida. För den vetgirige kan man läsa mer om detta här: https://www.scb.se/om-scb/om-scb.se-och-anvandningsvillkor/oppna-data-api/api-for-statistikdatabasen/

I och med att SCB har ett sånt utmärkt API, så var det bara att börja snickra kod (jag har kodat i PHP) och testa sig fram. Efter ett par timmars kodande och testande så var allt klart. Resultatet finns att skåda här www.vårdadministratör.se/statistik-vardadministrator.

Men hur gjorde du då kanske en del av er frågar?

Först så sökte jag ut exakt den information som efterfrågades via Statistikdatabasen som SCB håller med. När resultatet presenteras så finns en liten länk längst ned där det står “API för denna tabell”. Klickar man på den länken så får man upp en rubrik där det står

Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation.

Nedan den rubriken så finns den JSON fråga som man skall använda sig av för att hämta informationen man eftersöker från SCB.

Jag kommer inte djupdyka in i teknikaliteter i detta inlägg (ställ gärna frågor om ni vill!). Men för att förtydliga tillvägagångssättet, så kan jag säga det att jag använde jag mig av PHP och cURL för att skicka en POST fråga till SCB. Ställer man frågor får man svar. Och det svar som kommer tillbaka är en lång harang med information, där jag såg till att lönenivåerna år för år, för män respektive kvinnor, knöts till variabler för att därefter presenteras på skärm.

PHP-koden körs på en WordPress sida. För att kunna göra detta så krävs att man kör ett tillägg som tillåter att man kör PHP-kod. I mitt fall använde jag mig av Insert PHP för detta ändamål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *